Historie společnosti ALFIMEX

Společnost ALFIMEX s.r.o. vznikla v roce 2004. Ale jako každá firma, i my jsme nějak začínali...

Pracovní počátky

Základy činností odborných a speciálních nástaveb užitkových vozidel byly v naší společnosti položeny již v roce 1994, kdy společnost DRUM International Ltd. začala prodávat v České republice kompresorovou techniku do tahačů cementových cisternových přepravníků prostřednictvím svého zastoupení – organizační složky, tedy nás.

Tehdy se vytvořil kolektiv pracovníků prodeje a servisu, který prošel školením i praxí továrních zaměstnanců kompresorové a čerpací techniky DRUM. Po několikaletém působení a dobrých prodejních výsledcích jsme dostali důvěru a postoupili do nejvyšší struktury obchodního zastoupení akciové skupiny SYLTONE. Zde se rozšiřovaly možnosti prodeje i servisu o nové produkty a výrobky jako např. WEBSTER, Emco Wheaton, Perolo, AirDrives, SAM system apod.

Firemní změny

V roce 2001 nastaly organizační a ekonomické změny v obchodní struktuře SYLTONE a to znamenalo odchod řady zaměstnanců – i celých týmů některých evropských poboček. Celé servisní a obchodní oddělení přešlo do zaměstnaneckého poměru společnosti Alfons Haar Hamburg, protože se tato společnost nejvíce přibližovala práci a sortimentu výrobků bývalého obchodního zastoupení. Prodejní a servisní středisko HAAR CZ s.r.o. provádělo potřebný servis instalací všech kompresorů starších značek pro své klienty jako morálně obchodní závazek minulosti, a zároveň se prodávaly nové výrobky – produkty v podobě hydrauliky BEZARES a kompresorové řady Cmax, Vmax a Emax.

Z důvodu rozšiřování výroby (odlitků, strojních výrobků i jiných kapalinových systémů) v HAAR CZ došlo v roce 2004 k rozdělení na původní přímé obchodní zastoupení a nezávislé středisko kompresorové a hydraulické techniky. Prodejní, administrativní a servisní část zaměstnanců kompresorové a hydraulické techniky se přestěhovala do nového servisu pod názvem ALFIMEX s.r.o.

Vznik ALFIMEX s.r.o.

Prodejní a servisní zázemí společnosti ALFIMEX s.r.o. vzniklo v polovině roku 2004. Staralo se o prodej a servis nových kompresorů Alfons Haar i servis starších kompresorů jako např. DRUM. Vývoj společnosti do dnešní podoby byl však provázen řadou změn.

Na přelomu let 2005/06 získala společnost ALFIMEX exkluzivitu k zastupování továrny BEZARES a tím potvrdila dominantní postavení v oblasti velkoobchodu s díly hydraulických systémů a jejich komponentů pro prodej ostatním nástavbářským společnostem. V tomto roce získala společnost ALFIMEX také významný podíl na prodeji a servisu další značky francouzského výrobce BLACKMER MOUVEX a licenci na provádění instalací zabezpečovacího a vyhledávacího elektronického zařízení SHERLOG do užitkové techniky a autobusů.

Společnost svou rozsáhlou a významnou nabídkou splňovala požadavky klientů na dodatečné instalace palivových nádrží převážně pro zahraniční transportní přepravníky a další užitkovou techniku. I v současnosti ALFIMEX stále nabízí opravy a úpravy užitkových vozidel, přepravníků a jejich nástaveb, také např. sváření hliníku a nerezu, všechny systémy hydraulického sklápění, chodící podlahy návěsů, sklápění silo-cisteren i elektrosklápění, a chlazení stlačeného vzduchu. ALFIMEX k prováděným servisům nabízí exkluzivní prodej potrubních armatur hlavního německého velkododavatele, společnosti SILGON Gondrom, jako jsou hlavně armaturové spojky, ventily, hadice materiálové, chemické i kompresorové a těsnění v celém sortimentu širokého výběru.

Nové obchodní a servisní zastoupení na Slovensku

V roce 2018 vznikla nová dceřiná společnost ALFIMEX s.r.o. sídlem v Malackách, Slovensko. Nová samostatná právnická osoba byla založena pro uspokojení potřeb rozrůstající se slovenské, příp. rakouské a maďarské klientely. Nová společnost zajišťuje jak servisní, tak záruční a pozáruční služby.

Nová společnost byla založena včetně všech administrativní kroků v květnu 2018, do plného provozu byla uvedena v červnu 2018.

Zkušený tým mechaniků, který již od roku 2000 spolupracoval s českou společností ALFIMEX, se stal kmenovými zaměstnanci slovenského ALFIMEXu a je připraven plnit náročné požadavky jak stávajících, tak nových zákazníků.

Předchozí internetové prezentace společnosti

  1. do roku 2015: archiv.alfimex.cz
  2. do roku 2015 (na doméně alfimex.eu): archiv01.alfimex.cz