Hydraulické komponenty Bezares

Dodáváme vysoce kvalitní hydraulické komponenty Bezares. Aplikace mobilních hydraulických systémů hraje významnou roli v nákladní automobilové dopravě, zejména v souvislosti s nakládkou a vykládkou zboží – tekutých, plynných, sypkých, volně ložených a balených hmot.

Hydraulické okruhy

Hydraulické okruhy mají za úkol zprostředkovat přenos tlaku nebo krouticího momentu od zdroje ke spotřebiči. Zdrojem je hydrogenerátor spojený většinou s převodovou skříní, motorem nebo spojkou vozidla. Spotřebičem lze pak nazvat většinou hydraulický píst nebo hydromotor. Hydromotory pohánějí různé typy agregátů – mohou jimi být čerpadla, kompresory, dmychadla, vakuokompresory, navijáky.

Výhody hydrauliky

Výhodou hydrauliky je značná flexibilita umožňující přenos krouticího momentu do míst, kde by to bylo obtížné nebo nereálné jinou mechanickou cestou.

Základní přehled aplikací běžných mobilních hydraulických systémů:

  • Sklápěče jedno, dvou a třístranné s různým množstvím a umístěním hydraulických válců.
  • Hydraulické pohony čerpací a kompresorové techniky pro plnění a vyprazdňování autocisteren.
  • Hydraulické pohony speciálních nástaveb – jeřáby, hydraulické ruce, chodící podlahy, nakladače kontejnerů, zvedací plošiny apod.

Základem mobilního hydraulického systému je zubový, lamelový nebo pístový hydrogenerátor. Je poháněn většinou od převodové skříně vozidla pomocí PTO (Power-Take-Off, česky: pomocný nebo závislý pohon). PTO je přídavná převodová skříň různých tvarů a konstrukcí, která je připojena k hlavní skříni. Má nezávislé pneumatické, elektropneumatické nebo elektromagnetické ovládání z kabiny řidiče. Základní funkcí PTO je pohon všech mobilních aplikací mechanickou cestou (kardanem) nebo hydraulicky od převodové skříně vozidla. ALFIMEX nabízí PTO pro všechny existující převodové skříně užitkových vozidel.

Pro správný výběr PTO je vždy třeba upřesnit:

  • typ aplikace,
  • typ vozidla,
  • typ převodové skříně,
  • požadovaný výkon,
  • požadované otáčky motoru,
  • provedení výstupu (unášeč kardanu, připojení čerpadla apod.),
  • umístění (u některých skříní je možné variantní řešení).

Odborně vybraný model

Společnost ALFIMEX vám doporučí a dodá model, který nejlépe splní vaše požadavky. ALFIMEX je dále dodavatelem speciálních převodovek, tzv. dělících skříní. Tyto speciální transmise umožňují využití zadního náhonu automobilu k pohonu dalších zařízení nástaveb, například generátoru elektrického proudu (mobilní dílny, svařování, atd.), kompresoru (zemní práce, pneuservisy, aj.), vysokotlakého čerpadla (čištění kanalizace, apod.) nebo zvedací plošiny.

Podle výkonu, účinnosti a doby zátěže je nutné okruhy přiměřeně chladit a odvádět tak vznikající teplo. K tomuto účelu se používají moderní chladiče. Chladič v nejdokonalejším provedení (Hydrapak - Hydromax) spojuje účinné chlazení, filtraci a ochranu před maximálním přetlakem (pojistným ventilem, případně termostatickým nebo elektrickým rozběhem – pohonem ventilátoru).

František Kotrbatý

František Kotrbatý

manažer prodeje, náhradní díly,
hydraulické systémy, prodej, Bezares
+420 775 123 008 +420 274 024 227 +420 274 024 226
Pavel Brumlich

Pavel Brumlich

hydraulika a lisování hadic
+420 775 123 004 +420 274 024 223 +420 274 024 226