Školení obsluh systémů

Od září 2010 nabízíme našim zákazníkům zdarma prevenci v ochraně jejich majetku v podobě proškolení obsluh hydraulických a kompresorových systémů ve vztahu ke správné obsluze a údržbě zařízení.

Odpovědi na technické a provozní dotazy zajistíme ve školícím středisku ALFIMEX v dohodnutém termínu nebo dle dohody při společném školení u zákazníka.

Ing. Dan Pertlík

Ing. Dan Pertlík

jednatel společnosti,
kompresorová a čerpací technika
+420 775 123 001 +420 274 024 219 +420 274 024 226